Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

przytulanki
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viaflyleaf flyleaf
przytulanki
4691 c491

September 06 2017

It’s a most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind.
— Nagulb Mahfouz, Sugar Street
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadrttop drttop

September 05 2017

przytulanki
8413 7aff 500
Reposted fromsiara siara viasaureus saureus

May 15 2017

przytulanki
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka vialeksandra leksandra
9116 1e86 500
Reposted fromfloristocats floristocats viaflyleaf flyleaf

May 07 2017

8584 634b
Reposted fromtosiaa tosiaa

May 06 2017

brbgottagoread:

Me: *gets anxiety making a phone call* Also me: *feels completely at ease and downright cheerful wandering around unfamiliar city with only vague knowledge of how to get to where I’m going*

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflyleaf flyleaf

May 03 2017

przytulanki
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viairmelin irmelin
przytulanki
4982 bbac 500
Reposted fromoll oll viaNathanae Nathanae

April 26 2017

oldrockstars:

becoming older than 10 years old was the biggest mistake of my life

przytulanki
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaaskman askman
przytulanki
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viafar-away far-away
przytulanki

April 23 2017

5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSundaySmile SundaySmile
3097 af62
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viarudosci rudosci
przytulanki
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaolimpia olimpia
przytulanki
przytulanki
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaolimpia olimpia
przytulanki
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl