Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

9511 01f2 500

kaylapocalypse:

mugasofer:

Return from the Stars, by Stanislaw Lem, published 1961.

this is wild

Reposted fromraesunlight raesunlight viadzony dzony

April 12 2017

przytulanki

April 09 2017

przytulanki
9854 a9cd
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
przytulanki
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaSundaySmile SundaySmile
przytulanki
Jest taka granica nieśmiałości, wstydu, strachu, za którą zaczyna się siła.
— z rozmowy z Danutą Stenką. [flirtując z życiem]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viainspirations inspirations

April 08 2017

przytulanki
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viairmelin irmelin
przytulanki
9980 d916
0290 9bd0 500

lady-arryn:

The Royal Ballet’s production of Giselle  ¨*•♫♪

April 07 2017

przytulanki
7494 85cc
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade viaSundaySmile SundaySmile
przytulanki
5965 1019
Reposted fromzoja zoja viairmelin irmelin
przytulanki
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine viacoffeebitch coffeebitch

April 06 2017

przytulanki
Reposted fromolewka olewka viahogwarts hogwarts
przytulanki
przytulanki
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacoffeebitch coffeebitch

April 02 2017

przytulanki
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
przytulanki
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
przytulanki
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa
przytulanki
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vialeksandra leksandra

March 31 2017

przytulanki
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viazoozia zoozia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl