Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

przytulanki
przytulanki
przytulanki

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viainspirations inspirations
przytulanki
9454 6b98 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaflyleaf flyleaf
przytulanki
2362 75f1 500
Reposted fromKaviah Kaviah viarudosci rudosci

November 24 2016

przytulanki
9378 9a48
Reposted fromhagis hagis viatasteofmartini tasteofmartini
przytulanki
Cool Vampire via Poorly Drawn Lines
Reposted frommalborghetto malborghetto viacoffeebitch coffeebitch

November 22 2016

przytulanki
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel vialubiedarkside lubiedarkside
przytulanki
5634 8741
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viadzony dzony
przytulanki
Czasem nawet bywa tak, że z silnym postanowieniem ogarnięcia swojego życia biorę się w garść i próbuję zrobić coś ważnego. I nagle okazuje się, że tych ważnych spraw jest całe mnóstwo. Jest ich tyle, że siadam i próbuję je wszystkie spisać w kalendarzu. Rozplanować. I nagle dociera do mnie, że to niemożliwe. Ogarnia mnie strach. Nie zasypiam w nocy a w dzień to co miałam zrobić, odwlekam w nieskończoność. Dociera do mnie jak mało mam czasu. Chowam kalendarz do szuflady. Zamykam się w sobie. Nie myślę, nie robię nic.
— doubleespresso
przytulanki
Reposted fromtfu tfu viaemska emska

November 21 2016

przytulanki
5167 1264
Reposted fromjagger jagger viakushii kushii
przytulanki
4705 c75f
Reposted fromhysterie hysterie viakushii kushii

November 18 2016

przytulanki
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viainspirations inspirations
przytulanki
4234 040b 500
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viapajola pajola
przytulanki
9878 b4e6
Reposted fromcholera cholera viarudosci rudosci
przytulanki
4991 0b19
Reposted fromkaiee kaiee viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
przytulanki
1199 9424 500
Reposted fromNymi0 Nymi0 viarudosci rudosci
przytulanki
6571 b77c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatove tove
przytulanki
Reposted fromtove tove viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl