Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

przytulanki
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viaaskman askman
przytulanki
8830 62cd
Reposted fromtichga tichga viaflyleaf flyleaf

August 18 2018

przytulanki
1340 a4a2
przytulanki
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness viairmelin irmelin
przytulanki
4168 757e
Reposted fromtwice twice viaNathanae Nathanae

August 03 2018

przytulanki

Rozmawialiśmy o strachu. Ona go nie czuje i ja też nie. Jej ojciec jest matematykiem; zrobił drobiazgowe wyliczenia, jakie jest prawdopodobieństwo śmierci przyjezdnego z Polski w paryskim zamachu. Jeden do 5 milionów.

– Przecież polscy turyści, którzy jadą do Paryża, są najczęściej kierowcami – cytowała ojca Ela. – Przy ogromnej śmiertelności na naszych drogach o wiele łatwiej mogą zginąć na Kielecczyźnie niż podczas weekendu w Paryżu. Tu nie zginął jeszcze żaden Polak. A więc może wyjazd uchroni ich przed śmiercią w Polsce?

Kiedy przyleciałem do Warszawy, moja mama triumfowała: – Udało się! Odchodziliśmy już z tatą od zmysłów. Powiem ci teraz, dlaczego wróciłeś żywy.

Zaciekawiłem się.

– Bo ja się bardzo o to modliłam.

— Mariusz Szczygieł, "Modlitwa podróżna", Gazeta Wyborcza Duży Format 23/17
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
przytulanki

June 12 2018

przytulanki

May 20 2018

przytulanki
3231 9396
Reposted fromsaku saku viadobby dobby
przytulanki
9416 175d 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
przytulanki
1060 41d0 500
Reposted frombudas budas viairmelin irmelin
przytulanki
Le Roman de ma femme
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
4425 a27a 500
Reposted frombiishujin biishujin viairmelin irmelin
przytulanki
0144 7bda
Reposted frommollydaggers mollydaggers viahalucine halucine
przytulanki
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby

May 15 2018

4160 1e8c

happymoomin:

oohhh myy g

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaflyleaf flyleaf
przytulanki
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaflyleaf flyleaf
przytulanki
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl