Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2019

przytulanki

October 22 2018

przytulanki
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viairmelin irmelin
przytulanki
6014 db5b 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
przytulanki
2706 ce23 500
I Origins (2014)
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin
przytulanki
0403 ae53
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastuckedinsoul stuckedinsoul
przytulanki
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart

October 18 2018

przytulanki
4160 7e2d 500
przytulanki
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".

October 10 2018

przytulanki
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
przytulanki
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
przytulanki
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

October 03 2018

przytulanki
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
przytulanki
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
przytulanki
8976 6438 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaNathanae Nathanae
przytulanki
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza

September 16 2018

przytulanki
8976 6438 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viainspirations inspirations
przytulanki
6348 bb0a 500
Reposted fromrichardth richardth viaNathanae Nathanae

August 21 2018

przytulanki
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viaaskman askman
przytulanki
8830 62cd
Reposted fromtichga tichga viaflyleaf flyleaf

August 18 2018

przytulanki
1340 a4a2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl