Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

przytulanki
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
przytulanki
przytulanki
przytulanki
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viailovemovies ilovemovies
przytulanki
Reposted fromjasminum jasminum viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
przytulanki
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
przytulanki
9416 db37
Reposted fromzie zie viaSundaySmile SundaySmile

matt-douchene:

do u ever do something mildly impolite like not give a nice goodbye or not hold a door and spend the rest of the day thinking about it

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaflyleaf flyleaf
przytulanki
7277 6e84
me right now
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
przytulanki
0843 666e
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies

February 19 2017

przytulanki
By popular demand, 2016 has been removed.
— coke
przytulanki
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe vialubiedarkside lubiedarkside
przytulanki
przytulanki
Reposted fromolewka olewka viairmelin irmelin
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations
przytulanki
6150 ff29
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viadzony dzony
przytulanki
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaflyleaf flyleaf
przytulanki

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viairmelin irmelin

February 14 2017

przytulanki
Reposted frompeper peper viacatmonster catmonster
przytulanki
Reposted fromFlau Flau viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl