Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSundaySmile SundaySmile
3097 af62
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viarudosci rudosci
przytulanki
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaolimpia olimpia
przytulanki
przytulanki
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaolimpia olimpia
przytulanki
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viainspirations inspirations

April 17 2017

0737 4760 500

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacoffeebitch coffeebitch
przytulanki
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
przytulanki
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viainspirations inspirations

April 15 2017

przytulanki
9511 01f2 500

kaylapocalypse:

mugasofer:

Return from the Stars, by Stanislaw Lem, published 1961.

this is wild

Reposted fromraesunlight raesunlight viadzony dzony

April 12 2017

przytulanki

April 09 2017

przytulanki
9854 a9cd
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
przytulanki
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
przytulanki
Jest taka granica nieśmiałości, wstydu, strachu, za którą zaczyna się siła.
— z rozmowy z Danutą Stenką. [flirtując z życiem]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viainspirations inspirations

April 08 2017

przytulanki
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viairmelin irmelin
przytulanki
9980 d916
0290 9bd0 500

lady-arryn:

The Royal Ballet’s production of Giselle  ¨*•♫♪

April 07 2017

przytulanki
7494 85cc
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade viaSundaySmile SundaySmile
przytulanki
5965 1019
Reposted fromzoja zoja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl