Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

przytulanki
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamarysia marysia
przytulanki
przytulanki
way harder
Reposted fromcube cube viairmelin irmelin

May 07 2019

przytulanki

April 24 2019

przytulanki
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapragnienia pragnienia

March 09 2019

przytulanki
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viastuckedinsoul stuckedinsoul
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viastuckedinsoul stuckedinsoul

March 08 2019

przytulanki
0723 7927
The Aquatic Life with Steve Zissou
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 02 2019

przytulanki

October 22 2018

przytulanki
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viairmelin irmelin
przytulanki
6014 db5b 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
przytulanki
2706 ce23 500
I Origins (2014)
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin
przytulanki
0403 ae53
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastuckedinsoul stuckedinsoul
przytulanki
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart

October 18 2018

przytulanki
4160 7e2d 500
przytulanki
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".

October 10 2018

przytulanki
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
przytulanki
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
przytulanki
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

October 03 2018

przytulanki
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl