Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

przytulanki

February 04 2018

January 30 2018

przytulanki
9477 a708 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
przytulanki
7434 7b69 500
lost in the sea 
Reposted fromnoticeme noticeme viadobby dobby

January 10 2018

przytulanki
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadobby dobby
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vialeksandra leksandra
przytulanki
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudosci rudosci

January 04 2018

przytulanki
6861 0f85
Reposted fromalkoholiclogic alkoholiclogic viaflyleaf flyleaf

December 27 2017

3052 98db
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin

December 26 2017

przytulanki

December 25 2017

6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viairmelin irmelin

December 21 2017

przytulanki
przytulanki
przytulanki
8509 4bf2
potter.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts

December 03 2017

przytulanki
Reposted fromFlau Flau viaNathanae Nathanae
przytulanki

November 26 2017

przytulanki
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabreakaway breakaway
przytulanki
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
przytulanki
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
przytulanki
7635 d762
Reposted fromnyaako nyaako viaNathanae Nathanae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl