Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

przytulanki
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin

April 20 2018

przytulanki
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw

April 12 2018

przytulanki
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

April 08 2018

przytulanki
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viadzony dzony
przytulanki

March 25 2018

przytulanki
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin

March 20 2018

przytulanki
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
przytulanki
Reposted fromNathanae Nathanae
przytulanki
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaNathanae Nathanae

March 17 2018

March 16 2018

przytulanki
https://78.media.tumblr.com/7b93db5f75f9b4c6cbb27a3d11016a3c/tumblr_p4wk858PZq1qk37lyo4_540.gif
https://78.media.tumblr.com/c692bf91fb7970e7e42ec28b61cb9ee5/tumblr_p4wk858PZq1qk37lyo5_540.gif
https://78.media.tumblr.com/fb572629d2c9e33bed3cd72eb748e0b8/tumblr_p4wk858PZq1qk37lyo3_540.gif
https://78.media.tumblr.com/62f3ee51c8d01131b06b66f799730355/tumblr_p4wk858PZq1qk37lyo1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/73e21d22efbf9dabb0b99511067dedd0/tumblr_p4wk858PZq1qk37lyo6_540.gif
https://78.media.tumblr.com/6b3fca9b29aa89b1556ba26a5f5d754c/tumblr_p4wk858PZq1qk37lyo7_540.gif
Reposted fromstylte stylte vialeksandra leksandra
przytulanki
0558 9ab5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaflyleaf flyleaf
przytulanki
8843 a3ee

March 10 2018

przytulanki
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaolimpia olimpia

February 28 2018

przytulanki
5885 40f3 500
Reposted fromtfu tfu viapragnienia pragnienia
przytulanki
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viairmelin irmelin
przytulanki
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"

February 25 2018

przytulanki
8953 253d
Reposted fromhagis hagis viasaureus saureus

February 23 2018

przytulanki
6357 36be
przytulanki
3603 adc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl